Segurança Social

Verscheidene mensen hebben een probleem met hun pensioen aanvraag. Er blijken jaren te missen waardoor je de vereiste 20 jaar betaling niet haalt. Zonder betalingsbewijs valt er niet tegen de SS ((sorry) op te boxen. Advies, bewaar tot het einder der dagen je betalingsbewijs!

A lot of people does meet a problem with the SS when asking to retire. Years are missing, so you don’t have the full 20 years of contribution. Without proof that you paid, you can’t get your pension. Advice: keep your proof of payments till the end of the days!